KUMPULAN LAGU CAMPURSARI

KENCLING

 

 

Voc: WALGINAH

 

 

Umpama kowe kembang melati

Aku keris keris tak sampiri

Tresnamu tresnaku dadi siji

Tak jalok jo nganti lali

 

Poro tamu kakung miwah putrid

Padha lenggah nyekseni

Kinalongan reroncen melati

Rama ibu mangestuni

 

Lamun pendhok tembaga

Bias malih ingkang rapi

Lamun pendhol kencana

Iku lambing suci murni

 

Kinclong-kinclong ayune tambah mencorong

Kencling-kencling alah kencling

Dasar ayu lancir kuning

Kinclong alah kinclongcah manis ayo tak bopong

E buah kedhondhong saben mbengi disobo

Kalong

Aku wedi yen digondhol uwong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANTILANING ATI

 

 

Voc : Didi Kempot

 

 

Sepi roso batinku iki saben dina tansah dewekan

Ungguh ing margi ra di lewati

Umpama kembang ra disirami

Rasa kangen ra biasa di bending

 

Awan lan mbengi tansah kisikan

Ana ing ngendi papan panggonane

Lol nganti saiki ra ana kabare

Apa pancen ra krasa aku nunggu anggonmu tekan

Gantilaning ti mung sliramu

Nganti kapan ku nunggu tekamu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEKOKAN

 

 

Voc : Didi Kempot

 

 

Eya eyo eya hake-hake ha kao

Sak urute ing warung wedangan

Sak dawane kutho ing bengawan

Bulane dipageri lintang-lintang

Dha lek-lekan karo nanggap cekokan

 

Siter kendhang yagane dha tetabuhan

Nglagoake lagu stasion balapan

Sindhene ayu-ayu kalung siendang

 

Eya eyo eya hake – hake hako 2x

Cekokane atine dha seneng tenan

Malem minggu lek-lekan karo wedangan

Jowal-hjawil sindhene ya ayu tenan

Eya eyo eya hake – hake hako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALI PEPE

 

 

Voc : YATI

 

 

Mincing iwak wader kok intuke iwak badher

Iwak badhe kepancing kena sisike

Wong sing bener mesti akeh sing nggatekake

Sing ora bener mesti ditinggal kancane

 

Kali pepe miline ning tengah kutho

Ora asat senadyan neng tengah kutho

Lali-lali sing lali inggal ilingo

Mbok yo iling danya iki weke sopo

 

Manuk unjal manuk unjal gawe susuh

Ning wit-witan karepe ben ora di mungsuh

Yen disawang ora pekewoh

Wsuk awan wengi anane mung kisruh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARE MEGUNUG

 

 

Voc : Nur Hana

 

Kulo niki lare nggunung

Adoh kutha panggene teng kampong

Cedak alas ceda gunung gung liwang-liwang

 

Selendhang pelangi jarike kawung

Pake kuncung mung bebetan sarung

Adoh ratu kacetan wata sak gunung-gunung

Kirang gaul alias srawung

 

Nadyan kulo lare nggunung

Ampun sape ampun lali metung

Niat nulung napa niat menthung kulo wong bingung

Ra de bapak ra duwe biyung

 

Ora udan ora mendhung

Kok jamane para penyanyi bingung

Biyen pripun kok ra di penthung

Trima naksir kula lare-lare nggunung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS JOKO

 

 

Voc : Nur Hana dan Jaka

 

 

Nuwun sewu mas kulo badhe nderek pirsa

Nopo leres niki daleme mas joko

Piantune alit mas kulit tipis

Bilih mlampah kados raden janoko

 

Ora kleru dik ning sliramu kuwi sopo

Sajak aku wis nate pirso

Jane lali mas opo yo mung reko-reko

Nembe wingi njenengan le obral janji

 

Ora dadi ati dik aku pancen lali dik

Wingi katon lemu ning saiki katon ayu

Ojo dadi ati dik aku pancen lali dik

Wong sliramu katon seje

Wingi katon lemu ning saiki katon ayu

Opo bener mas kabeh ngendikamu

Ojo dadi ati dik aku pancen lali dik

Wong sliramu katon seje

Wingi…katon lemu ning saiki katon ayu

                Opo bener mas kabeh ngendikamu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCUNG

 

 

Voc : Didi Kempot

 

 

Cilikan ku rambutku di cukur kuncung

Kathok ku saka kartng gandum

Klambiku warisane mbah kakung

Sarapan ku sambel korek sega jagung

 

Kosokan watu ning kali nyemplung ning kedhung

Jaman mbiyen during usum sabun

Anduk ku cukup mung anduk sarung

Dolananku montor cilik saka lempung

 

Bis holobis kontul baris, e gegere ra uwis-uwis 2x

Tanggal limalas padang njingglang bulane bunder

Seser

 

Aku dikudang mbesuk gedhe dadi dokter

Tanggal limolas padang jingglang

Bulane bunder-bunder

Bareng wis gedhe aku di sunting karo bu dokter

 

Hana caraka iki cerito

Dta sawala jaman semana

Dijajah londo urip rekoso

Saiki merdiko ya dha golek bandho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUNUT NGIYUP

Voc : Didi kempot

 

Nunut ngeyup kulo nunut ngeyup

Udan lali ra nggowo paying

Ting tritis kulo nggeh purun

Teng emper kulo nggih purun

Sak derange matur nuwun

 

Nunut leren kulo nunut leren

Ajeng mantuk sampun kewengen

Udan ra leren-leren

Banyune netes ning gendheng

Leren kulo nunut leren

 

Langite peteng ndhendhet

Howone adem banget

Mbok kulo dijak mlebet

Kersane tambah anget

 

Semarang kaline banjir

Arep nyabrang wedi kentir

Napa kulo angsal mampir

Kenthongan ampun di titir

 

Kali cilik niku kalen

Jaman cilek kanca kangen

Nopo sampean kesupen

Kulo badhe ndertek leren

 

 

 

 

 

PLONG

 

Voc : Didi Kempot

 

 

Plong rasane njero dadaku

Rasane mak plong ning njero atiku

Wes ora nyut-nyut sirahku

Saiki wis orapo nunggu

 

Plong rasane njero dadaku

Rasane mak plong lego atiku

Wis ora dag dig dug

 

Rasane he….he, yo mak plong

Rasane kepiye ……….? Plong …..plong plong

Rasane koyo ketiban ndaru

Lintang kamulyan nibani dadaku

Sing lali wise ling karo aku

 

Njanur gunung rasane nggumun setahun

Ora rugi rino wengi anggonku nyuwun

Matur nuwun pancen kuwi sing tak suwun

Rasane yo ……. Mak plong

Rasane plong-plong-plong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEWU KUTHO

 

 

Voc : Didi Kempot

 

 

Sewu kutho uwis tak liwati sewu ati tak takoni

Nanging kabeh podho ra ngerteni lungamu ning ngendi

Pirang tahun anggonku nggoleki

Seprene during biso nemoni

 

Wis tak cobo nglalekake jenengmu soko atiku

Sak tenane aku ora ngapusi isih trisno sliramu

Umpamane kowe uwis molyo lilo aku lilo

Yo mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu

Senadyan sak keeping moto

Kanggo timbo kangen jroning dhadha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDHA KEMPLING

 

 

Voc : Jaka dan Nurhana

 

 

+ndhak pundhi mbak ayu badhe tindhak pundhi

Dingaren tindhak wae ora numpak taksi

Dewean apa ora wedi

Timbang nganggur kulo gelem ngancani

 

-Kleresan mas alias kebetulan

Blanjane kathah rada kabotan

Yen purun enggal-enggal ngrencangi

Tekan ngomah mangke kulo opahi

 

+e e tobil wong legan golek momongan

Niki blonjo nopo mbakyu badhe pindahahan

 

-ampn gelo mas sampeyan ampun kuciwa

Kulo rondho anyaran ditinggal lungo

 

+awan-awan lungo blonjo ning pasar pahing

Prawan rndha buatku ra pati penting   

 

-nemg semarang mas tuku gelang napa anting 2x

Ja sumelang ya ben randha dijamin kempling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANJUNG EMAS NINGGAL JANJI

 

 

Voc : Didi Kempot

 

 

Duh prasaan koyo ngenteni

Udaning mongso ketigo

Najan mung mung sedhela ora dadi ngopo

Penting bias ngademke ati ……ouo….oo

 

*semono uga rasane atiku

Mung tansah nunggu tekamu

Rakroso setahun koweninggal aku

Kangen-kangene atiku

 

Aku isih kelingan naliko ing pelabuhan

Kowe janji lungo ora ono sewulan

Nanging saiki wis suwe ing janji

Nyatane kowe ora bali-bali

 

Neng pelabuhan tanjung mas kene

Biyen aku ngenteni kowe

Neng pelabuhan semarang kene

Aku tansah ngenteni kowe (kembali ke *)

 

Duh prasan koyo ngenteni

Uadaning mongso ketigo

Rakroso setahun kowe ninggal aku

Kangen-kangene atiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKONYONG – KONYONG KODHER

 

 

Voc : Didi Kempot

 

 

Cintaku sekonyong – konyong kodher

Karo kowe cah ayu sing bakul lemper

Lempermu pancen super resik tur anti laler

Yen ra pethuk neng sirah nggilyer

 

Cintaku sekonyong – konyong kodher

Paribasan during ndemok wani panjer

Modal bensin seliter motorku tak setater

Tak ampiri ayo tak jak muter – muter

 

Tiwas aku dandang mlipit rambutku lengone pomit

Malah kowe lungo plencing ora pamit mit 4x

 

Bir temulawak

Nggonku mikir neng awak nganti rusak

Rusak njobo njero

Sing tak piker jebule kaya ngono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODHO PINTERE

 

 

Voc : Pak Dikin

 

 

Jaman dhisik isih cilik dijodhokke

Wedi prawan kasep alesane

Ning saiki jamane wis tambah maju

Lanang wadon podho sregep ngoyak ilmu

 

Jaman ndhisik wong wadon sobone pawon

Pengin nyebut buku wae ora kelakon

Ning jamane saiki wis merdika

Lanang wadon drajate wis pada

 

Mbak erna dadi sarjana muda

Mbak nur lulus titele insinyur

Mbak yuni tegas dadi abri

Mujudake cita – cita kartini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STASIUN BALAPAN

 

 

Voc : Didi Kempot

 

 

Ing stasiun mbalapan

Kutho solo sing dadi kenangan

Kowe karo aku

Naliko ngeterke sliramu

 

Ing stasiun mbalapan

Rasane kaya wong kelangan

Kowe ninggal aku

Ra kroso netes eluh ning pipiku

Da…..da da sayang, da…… selamat jalan

 

Reff :

Janji lungo mung sedhela

Jare sewulan ra ana

Pamitmu nalika smana

Neng stasiun mbalapan solo

 

Jare lungo mung sedhela

Malah tanpa kirin warta

Lali apa pancen nglali

Yen eling ya enggal bali

 

Neng stasiun mbalapan

Kutho solo sing dadi kenangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SING EMPUN NGGIH EMPUN

 

 

Voc : Didi Kempot

 

 

-mbok eling jaman semono

Nalikane sepisan ketemu

Wira – wiri saben dina

Ora bosen ben menit teka

 

+sing empun – empun nggih empun

Pun kedangon wis ganti lelakon

Ngusik – ngusik macan turu

Yen di guwak dik ja nyalahke aku

 

-wis sak gelas mas, kok tambah secangkir

+wis ra nggagas dik ra tau mikir

-terang bulan yam as ya terang di kali

+pantun lama dik dari betawi

-nggak percaya namanya mulut lelaki

Berani sumpah horotoh nggak berani mati

+sing ngomong sapa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANJINE PIYE

 

 

Voc : PAK DIKIN

 

 

Janjine piye dhik piye janjine

Janji jare mung sedhela

Nganti seprene ra ana kabare

Aku wedi neng ken era ana kancane

 

Aku wedi wedi temenan

Rasane neng ati iki dheg – dhegan

Saben mapan turu tansah kelingan

Terus kelingan kowe sing ora paran

 

Ngendi sapa wonge sing ora sumelang

Duwe bojo siji yen nganti menggok dalan

Ngendi sapa wonge sing ora sujanan

Duwe bojo siji yen nganti kanggo rebutan

 

Aja suwe – suwe anakmu tansah nekokke

Esuk awan bengi nangis kejer pengin nggoleki

Esuk awan mbengi nangis kejer ngejak nggoleki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUYU KANGKANG

 

 

Voc : WALGINAH dan KINARTO SADA

 

 

-prawane rada centil yuyune jowal – jawil

Prawane jerit-jerit yuyune nekat njepit

Jejogetan yuyu kangkang ana klenting milang-milang

Arane klenting kuning yuyune sabet biting

Gunung kaming

 

Jejogetan angedangkrang

Ongkang-ongkang nganggo suthang

Gawene mbeda wong nyebrang

Arane si yuyu kangkang

 

+sing ayu meluwa aku

Sing manis nyed gelis

Sing kenes mesthi tak rewes

Sing ala aku muh nggawa

 

-dhasare yuyu slebor kon ngidul malah ngalor

Yuyune pancen mbambung

Ning tengah njalok ambung

Gal-ugalan yuyu kangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KECEMPLUNG EMBER

 

 

Voc : YATI

 

 

Adhem ayem kampong tentrem dadi goyang

Opo meneh wong lanang sing mata karanjang

Saben dina golek dukun sing peng-pengan

Padha bingung kedanan si randha kembang

 

Bujang nganggur polahe kok nunjang palang

Janji weruh si randha ngangsung neng sendhang

Mesam-mesem kedap-kedip karo nantang

Bujang nekat duit panas mesa di itung

 

Dendhuk porok di buntel kacu

Yo mlorok nyopotke untu

Pitik trondol saba warung

Randha cebol marakke bingung

 

Gandrung banyuwangi (wis meh tekan bali)

Ati bingung rina wengi

Gandrung tanpo ukur

Sing wedok ngamuk nyuweki kasur

 

Jago cilik tanpo cengger (jagone gundhul)

Alah duwe bojo kok isih eker

Seneng randha sing isih menthel

Bojone ngamuk di getak kecemplung ember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRAKAT

 

 

Voc : ARDI

 

 

Adus kembang tengah wengi tak lakoni

Anteng meneng melek nyemplung kungkungkum kali

Tanpa clana tanpa klambi banyu bening sing ngancani

Hawa adhem kaya wis ra peduli

 

Senen wengi slasa kliwon tanggal songo

Jare simbah sepi-sepine manungsa

Kudu sabar lan narima yen kepingin urip mulya

Aja lali nyuwun marang kang kuasa

 

Wong urip kuwi mung mampir ngombe

Ngono kuwi tenane paribasane

Tirakat sak bendinane

Karep ati ben ketekan karepe

Tirakat wus tak lakoni

Adus kungkungkum tengah wengi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARANING ATI

 

 

 

Voc : NURHANA

 

 

Lara rasaning atiku perihe koyo kekiris sembilu

Laraning ati matang sliramu

Rembugmu ora bias di gugu

Kurang apa aku iki kuarang apa anggonku leladi

 

Ora ono udan ora ono banyu

Sliramu tega medhot katresnan

Laraning ati laraning ati

Ora ana tombo kang biso mareni

 

Aku ra ngira yen bagus rupa

Yen nyatane duwe sipat kang ala

Tega atimu marang awakku

Kang tansah setya ngladeni sliramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANGEN RINDHU

 

 

Voc : Didi Kempot

 

Kaya mgene dhuh rasane

Yen lagi nandhang kasmaran

Rina wengi tansah kelingan ing ati

Rasa bungah yen wis tumeko ing janji

Ati susah dadi ayem wis krasa marem

 

Ngguya-ngguyu mesam-mesem ati tentrem

Yen ra ketemu seminggu rasa sewindu

Rindu kangenku banget mawantu-wantu

Karepe ati tansah pengn cecaketan

Dhuh wong bagus sumpah mati aku rindu

Apa rs pirsa mas (mbuh ra weruh)

Apa ra pirsa mas (mbuh-mbuh ra ngerti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMO NGALAH

 

 

Voc : Didi Kempot

 

 

Uwis tibo isih kok tibani andho

Uwis lara isih digawe lara

Rasa ari iki tansah dilarani

 

Uwis ngalah malah mung digawe susah

Uwis pasrah aku mung sarwa ngalah

Wong seng tek tresnani mung tansah nglarani

Ati iki nanging aku ra peduli

 

Bot abote seneng karo kowe

Nadyan lara nanging ora tak rasakke

Bot abote aku tresno karo kowe

Trimo ngalah tak enteni sak elinge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPO WONGE

 

 

Voc : Didi Kempot

 

 

Sopo wonge ora bingung adhuh aku bingung

Yen nyawang salah bawane

Rina wengi angreridha atika

Kang tansah edi peni

 

Sopo wonge sopo wonge lae lae

Ora kasengsem atine

Priyo bagus kang prasaja solahe

Katon luhur bebudene

 

Pancen wasisi gawe lelewa

Wenanga wanita murbo mring asmara

Gumregut rebut-rebut ing ngarsa

Ibu kuciwa atiku dhuh biyung

 

Kaya-kaya tanpa guna

Uripku neng alam donya dhuh rama

Mugi-mugi pinudhuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASAR KLEWER

 

Voc : Didi kempot

 

Singasaren coyudan dadi pusat pertokoan

Wayah sore rame tenan

Cilik gede podo kumpul rambut dewasa nganti gundhul

Persis koyo warung gaul

 

Ireng putih nganti pirang

Dho melu model sekarang jarene kemajuan

Dandane gal-ugalan polahe ora karuan

E e e koyo wong edan

 

Neng pasar klewer kutha solo

Jare blanja pamite kok ngumbah moto

Pasare e e e rame tenan

Dhesek-dhesekan nanging jo nganti grayangan

 

Neng pasar klewer kutha solo

Kowe rugi tiwas teko ora blonjo

Pasare komplit tenan

Pengin apa neng kana mesthi ana

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGIN – ANGIN

 

Voc : NGATIRAH

 

Ngalor ngidul katot angin

Ngetan ngulon katot angin

Mlaku-mlaku golek angin

Yen wes entok angin-angin

 

Kepet-kepet lungguh kursi

Dahar keju karo roti

Yen wis wareg terus lali

Kepriye janjimu

 

Nandhur gedhang thukule malah tela

Sopo wonge sing ora gelo

Jare tresnane mung kanggo kulo

Jebule kandheg wong liyo

 

O liyo liyo jare mrene jebul mrono

Dhuh adhuh adhuh kok janjine koyo ngono

O liyo liyo jare mrene jebul mrono

Dhuh adhuh adhuh kok janjine koyo ngono

O liyo liyo jare mrene jebul mrono

Dhuh adhuh adhuh kok janjine koyo ngono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELINGKU

 

 

Voc. WALGINAH

 

 

Sumedhot rasaning atikuyen ora klakon uripka

Ora ngira ora nglegewa semana tegane atimu

Kembang melati kang tak sandhing

Saiki alum dadi garing

 

Kasaput panasing kasunyatan

Wekasan lebur dadi areng

Arume kembang-kembang nalika semono

 

Saiki kabeh ilang sirna kesalat geni dadi awu

Welingku iki kang pungkasan

Tak suwun aja dibaleni

Muga-muga bisa kasembadan

Dadiya priya kang sejati

Iklan
By dickyfivers

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s